Bright team

 
bright-team.JPG
 
 

Mọi thứ bắt đầu khi..

những cá nhân tin tưởng vào tâm lý học tích cực nhất Việt Nam tụ họp lại. Và cùng nhau, tụi mình sẽ điểm "vàng" cuộc sống này! 

Creative Director | Ly "Foxtly" Truong 

Editorial Designer | Duy Nguyen
Editorial Producer | Quynh Anh 
Editor | Plum

Storytellers
Nhung Le Hong
Tiny Vy
Ni  
Quynh Anh

Designers
Pi
Hong Anh
Thy Ngo
Chí Nguyện

Producers
Hà Dung
Kim Anh

Sales & Marketing
Andrew
Vee
Tien Tran

Photographers
@tynkerry - Đà Lạt
@nguyenn.anhtuan - Đà Nẵng, Hội An
@giangchika - Cần Thơ
@_sonpham_ - Hà Nội

Guy who stamps the paperwork
Daan