Bright Team

 
bright-team.JPG
 
 

Mọi thứ bắt đầu khi..

những cá nhân tin tưởng vào tâm lý học tích cực nhất Việt Nam tụ họp lại. Và cùng nhau, tụi mình sẽ điểm "vàng" cuộc sống này! 

Và tất nhiên không thể thiếu sự đóng góp từ Bright Photography Ambassador
@tynkerry từ Đà Lạt
@nguyenn.anhtuan từ Đà Nẵng, Hội An
@giangchika từ Cần Thơ
@_sonpham_ từ Hà Nội