Back to All Events

Sài Gòn có mưa Exhibition


  • Little Saigon 2 Đồng Khởi Hồ Chí Minh Vietnam (map)
sai_gon_co_mua.jpg

Triển lãm "Sài Gòn có mưa" được thực hiện bởi đội ngũ Artist, Graphics and Motion Designer cả trong và ngoài nước, với một tình yêu và góc nhìn đặc biệt về những cơn mưa của Sài Gòn. 
Buổi triển lãm sẽ là sự kết hợp của những giá trị truyền thống và những công nghệ thị giác mới như Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), 3D Mapping...

Xem thêm thông tin chi tiết về sự kiện Sài Gòn có mưa Exhibition tại đây