Back to All Events

Open Innovation 2018: Fail.Learn.Grow

  • Dreamplex Auditorium 195 Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh Vietnam (map)
teamx_hcmc_open_innovation_2018.jpg

TeamX HCMC đã quay trở lại với Open Innovation 2018 và chọn nói về Thất bại (hay những Chiến bại), Học hỏi và Phát triển. Với chủ đề mang tên Fail.Learn.Grow, sự kiện dành cho bất cứ người trẻ nào có niềm hứng khởi với khái niệm Cải tiến (Innovation) và đang bắt đầu hành trình khởi nghiệp/sự nghiệp/sáng tạo, không phân biệt lĩnh vực.

Sự kiện bao gồm các hoạt động:
💡 Talkshow “The Story of Failures” tập hợp câu chuyện Chiến bại của những người trẻ có tiếng nói trong cộng đồng.
💡 Panel Discussion “Learn” là bàn về những vấn đề thực tế của người làm start-up và tạo dựng sản phẩm (start up/early career).
💡 Showcase & Interaction Space “Grow” là khu vực trưng bày và tương tác của người tham dự với sản phẩm cải tiến.

Xem thêm thông tin chi tiết sự kiện Open Innovation 2018: Fail.Learn.Grow tại đây.