Back to All Events

Palm Free Soap & Sustainable Development - World Environment Day

  • Lê Mai Artisanal Soap 7 Nguyễn Ư Dĩ Thảo Điền, Hồ Chí Minh Vietnam (map)
palm_free_soap_sustainable_development.jpg

Cùng tìm hiểu:
- Tại sao không dầu cọ? Tác động môi trường
- Tác động xã hội - Tác động kinh tế
- Phát triển bền vững cho mô hình kinh doanh nhỏ
- Phát triển bền vững tại Việt Nam
- Tính cách của con người - Mô hình 3Rs: Hạn chế - Tái sử dụng - Tái chế
- Giới thiệu về xà bông không dầu cọ của Lê Mai Artisanal Soap cùng với tiệc trà.

Xem thêm thông tin chi tiết sự kiện Palm Free Soap & Sustainable Development - World Environment Day tại đây

Earlier Event: June 2
Lê Văn Miến Art Market