Back to All Events

Architecture - Le style regionaliste en France au debut du 20e

  • Salon Saigon 6d Ngô Thời Nhiệm phường 7, Hồ Chí Minh Vietnam (map)
architecture_le_style.jpg

Trong nửa đầu thế kỷ 20 ở Pháp, bị thúc đẩy bởi nền công nghiệp non trẻ, thì xã hội và những kiến trúc sư ở đó cũng đang tìm kiếm những cách thức mới để xây dựng không gian sống. Trong số các phong trào cải cách, những người theo phong cách bản địa vẫn muốn duy trì những đặc trưng của phong cách này, đồng thời cũng phải thích ứng được với nhu cầu tiện nghi của xã hội tư sản mới. Điều này làm phát sinh những hình thức mới mẻ, lý tưởng và trường tồn, vượt xa kiến trúc truyền thống trong cuộc đua cạnh tranh. Song song đó, tại Việt Nam đã xuất hiện phong cách Đông Dương: lấy ý tưởng là gần gũi với phong các bản địa mẫu quốc, lấy các yếu tố đặc trưng của kiến trúc truyền thống Việt Nam bao gồm cả việc tham khảo tính “cổ điển” của kiến trúc Pháp, để làm thoả mãn yêu cầu của những nhà bảo trợ.

Hội thảo: “Kiến trúc bản địa ở Pháp đầu thế kỷ 20, quá trình mở rộng toàn cầu đến các nước Đông Dương thuộc địa” trình bày bởi Dorothee Alex, Kiến trúc sư di sản.

Xem thêm thông tin chi tiết sự kiện Architecture - Le style regionaliste en France au debut du 20e tại đây