Back to All Events

Cultural and Creative Hubs Vietnam - Launch Event

  • Creative Lab by UP 1 Lương Yên Bạch Đằng, Hà Nội Vietnam (map)
cultural_creative_hub.jpg

Đánh dấu khởi đầu của dự án KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÁNG TẠO VIỆT NAM, buổi ra mắt đem tới những gương mặt tâm huyết làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo của Việt Nam. KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÁNG TẠO VIỆT NAM được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia triển khai trong vòng ba năm từ 2018–2021.

Với điểm nhấn là những hoạt động đang diễn ra sôi nổi tại các không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam, sự kiện giới thiệu về những hợp phần đã được dự án thiết kế nhằm hỗ trợ các biểu đạt nghệ thuật và sáng tạo, đồng thời thúc đẩy kết nối và hợp tác giữa nghệ sỹ, người thực hành, và công chúng văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam.

Xem thêm thông tin chi tiết sự kiện Cultural and Creative Hubs Vietnam - Launch Event tại đây.