Điểm Cân Bằng: Thiên Minh

Chuyên mục phỏng vấn những người cực kỳ bận rộn, xem họ cân bằng cuộc sống như thế nào và chúng ta có thể học theo. Nhân vật lần này là Thiên Minh, nhiếp ảnh gia – chủ quán cafe Thinker & Dreamer.

Read more

Điểm Cân Bằng: Luke Nguyen

Tôi làm dịu tâm trí mình bằng hơi thở. Nhiều người thở để sống. Tôi thực sự quan sát và tập trung vào hơi thở của mình. Những lúc có quá nhiều thứ ồn ào bận rộn xung quanh, tôi nhắm mắt lại và nói với chính mình về hơi thở. “À mình đang thở. Mình thở vào” Tôi “nhìn” hơi thở cho đến hết lúc vào, rồi lại nghĩ “Bây giờ mình đang thở. 

Read more