Hatvala Tea: Du hành đến những lá trà ngon

Một sáng thứ Tư mát trời, chúng tôi có một cuộc hẹn thú vị với Ngọc, người sáng lập Hatvala. Đội chiếc mũ truyền thống của người H’mong, cô sinh viên Kiến Trúc ngày nào, niềm nở châm thêm trà và chia sẻ về hành trình đến với những lá trà ngon. 
 

Read more