Lựa chọn và thiết kế cuộc đời

“Rất nhiều người trong chúng ta luôn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống hiện tại hoặc chúng ta có thể cảm thấy nhiều “áp lực” đặt lên vai để sống một cuộc sống hoặc làm một công việc mà chúng ta không hề muốn.” – Coach Kimble

Read more