Bạn đã theo dõi các vấn đề này trong một thời gian dài, bạn sẽ hy vọng có được cảm hứng để giúp bạn sắp xếp cải thiện cuộc sống, tạo ra cảm hứng từ không gian làm việc và loại bỏ sự hỗn loạn.

Nhưng nguồn gốc chính tạo nên sự căng thẳng là gì? Tôi đang nói về hộp thư đến trong email. Dường như không có gì khiến chúng ta sợ hơn một email với nhiều nhu cầu khác nhau, hướng dẫn và danh sách những công việc bạn phải làm. Email qua email, chúng ta bắt đầu trở thành một người đầu tắt mặt tối khi thấy các thông báo với chu kỳ liên tục, bị căng thẳng, mở email, thở dài và cằn nhằn, và gửi thư trả lời hoặc làm việc… chỉ cho đến khi email tiếp theo đến.

Thời gian để thay đổi cách làm việc không lành mạnh này! Và đây là cách để bạn xây dựng mối quan hệ lành mạnh với email của bạn:

1. Tắt hết các thông báo
Vâng, tôi biết, đây là một điều điên rồ, bởi vì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không trả lời email ngay lập tức? Nó sẽ khiến bạn trông có vẻ lười biếng? Không có gì. Một phần của công nghệ Pomodoro nổi tiếng (đọc tại bebright.vn/happiness) là sắp xếp những khoảng khắc mà bạn nhìn vào những điều đó nếu không sẽ liên tục làm phân tâm bạn, như email.

2. Sử dụng quy tắc 3 phút
Khi đã đến lúc nhìn vào hộp thư đến của bạn, đọc mỗi email và quyết định sẽ trả lời hay không mà không quá 3 phút. Nếu quyết định trả lời, hãy làm điều đó. Những gì còn lại nên đặt trong một thư mục riêng biệt để giải quyết vào thời gian sau khi bạn đẫ suy nghĩ kỹ có thể trả lời chúng một cách chu đáo hơn.

3. Hãy nhấc điện thoại lên
Cái gì cơ, gọi điện thoại? Vâng. Email đã không bao giờ được thiết kế để có cuộc trò chuyện dài. Đó là lí do tại sao chúng tôi có Viber và Zalo. Hãy đặt ra quy tắc để nhấc điện thoại lên 1 lần thay cho việc trao đổi nhiều hơn 3 email với ai đó trong cùng 1 chủ đề. Hay tốt hơn, ngay khi bạn cảm thấy rằng bạn không ở trong cùng một bước sóng. Một phút gọi điện thoại đôi khi có thể tiết kiệm cho bạn trên dưới 10 email gửi qua lại.

Avatar

Author Daan van Rossum Daan is Bright’s founder and a certified Life Coach. Having lived on 3 continents, he’s been studying cross-cultural happiness for a number of years. Daan’s speciality is around positivity, understanding your life goals, entrepreneurship and creativity. Daan lives between Da Lat and Saigon, but his heart is always in the mountains. Besides his Bright jobs and his work as a freelance brand strategist, his most important job is that of husband to his wife My.