All in Bright Places

Đến Organik House nghe kể chuyện sống “xanh”

Từ những kinh nghiệm thực tiễn, The Organik House – Go Eco được ra đời nối tiếp không lâu sau đó nhằm cung cấp những giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp, nhà hàng có cùng quan niệm trong việc nói không với đồ nhựa, đặc biệt là đồ nhựa sử dụng một lần, thông qua việc sử dụng và trải nghiệm các sản phẩm...