#10YearsChallenge Và Niềm Vui Được Trưởng Thành

Giá trị của việc trưởng thành nằm ở cách mà ta trải nghiệm và quyết định cuộc sống của mình. Khi hiểu được những lợi ích khi trở thành người lớn cũng không tệ mấy so với một đứa trẻ, ta sẽ tìm cách để góp nhặt thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc.